Öka värdet på fastigheten med minskad energianvändning

Genom att optimera energiåtgången i en fastighet, så sparar man en hel del pengar löpande. På sikt har det också en positiv inverkan på klimatet eftersom det leder till mindre koldioxidutsläpp. Detta är vinster som de flesta är medvetna om. "En annan stor fördel är att fastighetens marknadsvärde kan stiga vid minskad energianvändning" säger Anders Torsell, försäljningschef Sverige på Regin.

På flera sätt lönar det sig alltså att investera i lösningar som minskar energianvändningen i fastigheter. Förutom att uppnå lägre driftkostnader så sker en potentiell ökning av fastighetens marknadsvärde, eftersom värdet ofta beräknas utifrån driftnettot*, dvs fastighetens kassaflöde.

"Ett ökat marknadsvärde har inte bara betydelse den dagen man ska sälja sin fastighet, utan kan också ge starkare ekonomiska nyckeltal och bättre villkor hos långivare och dylikt" säger Anders Torsell.

Dra nytta av din fastighetsdata

För att kunna spara energi behöver man ha kunskap om sin fastighet och förstå vad det är som kostar. Genom att installera ett styrsystem för fastighetsautomation och samtidigt implementera Regins molntjänst Arrigo EMS, går det att analysera data och få en tydlig bild av effekten av olika åtgärder i fastigheten. Därefter kan rätt justeringar göras för att uppnå maximal energioptimering.

"Arrigo EMS är baserad på en öppen plattform som kan integreras med de flesta styrsystem. Här får man tillgång till enkla analysverktyg som gör det lätt att göra prognoser, jämförelser och följa upp resultat" säger Anders.

* Driftnettot (Fastighetens kassaflöde): Hyresintäkter - Fastighetskostnader (drift, underhåll, uppvärmning, fastighetsskatt, tomträttsavgäld etc).

Få mer information

Systemmjukvara Plattformen Arrigo

Arrigo stärker organisationer. Förbättrad prestanda. Optimerad energianvändning. Framtidssäkrade investeringar.

Systemmjukvara Arrigo BMS

Samla in data från dina fastigheter. Styr och övervaka dina system från ett ställe.

Systemmjukvara Arrigo EMS

Övervaka och optimera dina fastigheters energiprestanda.

EXO4 – EXOscada Använder du tidigare versioner av Regin SCADA?

Då har vi goda nyheter för dig. Just nu kan du uppgradera till Arrigo och EXO2019 och göra rejäla besparingar!

Arrigo för fastighetsägare

Fastighetsägare och driftchefer måste säkerställa effektiva och säkra processer för en produktiv inomhusmiljö. Plattformen Arrigo erbjuder enkla lösningar på deras fem största utmaningar.

Läs mer om hur Arrigo kan hjälpa till att uppnå full potential på dina fastigheter.