Öka värdet på fastigheten med minskad energianvändning

Genom att optimera energiåtgången i en fastighet, så sparar man en hel del pengar löpande. På sikt har det också en positiv inverkan på klimatet eftersom det leder till mindre koldioxidutsläpp. Detta är vinster som de flesta är medvetna om. "En annan stor fördel är att fastighetens marknadsvärde kan stiga vid minskad energianvändning" säger Anders Torsell, försäljningschef Sverige på Regin.

På flera sätt lönar det sig alltså att investera i lösningar som minskar energianvändningen i fastigheter. Förutom att uppnå lägre driftkostnader så sker en potentiell ökning av fastighetens marknadsvärde, eftersom värdet ofta beräknas utifrån driftnettot*, dvs fastighetens kassaflöde.

"Ett ökat marknadsvärde har inte bara betydelse den dagen man ska sälja sin fastighet, utan kan också ge starkare ekonomiska nyckeltal och bättre villkor hos långivare och dylikt" säger Anders Torsell.

Dra nytta av din fastighetsdata

För att kunna spara energi behöver man ha kunskap om sin fastighet och förstå vad det är som kostar. Genom att installera ett styrsystem för fastighetsautomation och samtidigt implementera Regins molntjänst Arrigo EMS, går det att analysera data och få en tydlig bild av effekten av olika energibesparande åtgärder i fastigheten. Därefter kan rätt justeringar göras för att uppnå maximal energioptimering.

"Arrigo EMS är baserad på en öppen plattform som kan integreras med de flesta styrsystem. Här får man tillgång till enkla analysverktyg som gör det lätt att göra prognoser, jämförelser och följa upp resultat" säger Anders.

Vill du veta mer om hur du kan spara energi i din fastighet med Regins helhetslösningar inom fastighetsautomation?


* Driftnettot (Fastighetens kassaflöde): Hyresintäkter - Fastighetskostnader (drift, underhåll, uppvärmning, fastighetsskatt, tomträttsavgäld etc).