Trådlösa nyheter syr ihop installationen

Nu blir dina installationer ännu mer kostnadseffektiva – oavsett byggnad. Låt oss presentera tre trådlösa nyheter som syr ihop dina installationer både snabbt och enkelt:

  1. TG-R6EW – Givare för utomhustemperatur med möjlighet till inkoppling av extern PT1000-givare. Den är även utrustad med signalstyrkeindikering. Till produktsidan
  2. HTRT5W – En givare för rumstemperatur och fuktmätning med hög mätnoggrannhet. Även denna givare är utrustad med signalstyrkeindikering. Till produktsidan
  3. RCW-M32 – Ny mottagare med Modbus-kommunikation som kan hantera upp till 32 sensorer. Nytt användargränssnitt med en enkel menystruktur och display med förhandsvisning av värden möjliggör snabb driftsättning och hantering. Mottagaren har en isolerad kommunikationsport som minimerar störningar.

Till produktsidan