Kompetensbrist: Branschen behöver vända trenden - Regin i styrelsen för Svensk Automation

En av de största utmaningarna för tillväxt inom automationsbranschen är rekrytering och kompetensförsörjning. "Industrin har svårt att hitta kvalificerad arbetskraft i den takt som behövs. Vi har ett viktigt uppdrag att vända den trenden", säger Anders Torsell, försäljningschef för Regins styrsystem och styrelseledamot i branschorganisationen Svensk Automation.

Precis som många andra företag inom fastighetsautomation befinner sig Regin i en expansionsfas. Men att hitta rätt talanger kan vara svårt.
- För att möta såväl teknikkrav som globala klimatmål måste kompetensnivån ligga i framkant. Vi behöver bygga attraktiva arbetsplatser och skapa goda möjligheter för medarbetare att utvecklas. Dessutom måste vi få fler yngre talanger att söka sig till branschen. Vi har ett stort rekryteringsbehov, säger Anders Torsell.

Framtidsbransch

Inom branschorganisationen Svensk Automation finns cirka 30 medlemsföretag, som ska driva gemensamma intressefrågor inomprocess-, industri- och fastighetsautomation.
- Det behövs en bättre samverkan mellan organisationerna. Inte minst kopplat till rekryteringsfrågan. Istället för att personal ska vandra mellan våra bolag och byta arbetsgivare ska vi tillsammans arbeta för en generell tillväxt av nya medarbetare. Vi befinner oss i en framtidsbransch med stora möjligheter.

Gör skillnad

Kompetens är en strategisk fråga och helt avgörande för branschens konkurrenskraft och framfart.
- I dag står bygg- och fastighetssektorn för ca 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Vi vet att våra produkter och lösningar kan ändra detta. Därför blir det extra viktigt att få fler personer med samma driv in i branschen, så att vi inte stannar i vårt arbete med att skapa ett mer hållbart samhälle, säger Anders Torsell.