Här är de nominerade bidragen i Regin Energy Saver Awards

Tre klimatpriser ska delas ut i samband med fastighetsmässan Nordbygg på Stockholmsmässan den 11 april. En stor mängd bidrag har kommit in till Energy Saver Awards och totalt sex energisparare har blivit nominerade i Regins klimattävling. De nominerade kommer från Italien, Saudiarabien, Spanien, Vietnam och Sverige.

Alla de nominerade har visat på goda innovativa exempel och resultat på energibesparing för en hållbar framtid. Bidragen har kommit in från hela världen varav sex stycken är nominerade.

Nominerade bidrag:

1. Sverige: Enkel ventilationslösning i Korsavadsskolan
Företag: Lindstens Elektriska AB
När ventilationen akut skulle bytas stod valet mellan att programmera ett nytt system eller att arbeta med förprogrammerade styrsystem som konfigureras via en molntjänst. Trots att komplexa funktioner skulle lösas installerades den enkla molnbaserade lösningen, som sattes upp och konfigurerades helt enligt fastighetens förutsättningar - utan programmerare på plats. Projektet genomfördes på två månader.

2. Italien: Energieffektivt styrsystem på en bank
Företag: UNo eNG Srl
På en bank i Italien programmerades ett energieffektivt styrsystem för att kontrollera och optimera energianvändningen för värme, ventilation och luftkonditionering. Resultatet av projektet blev en lastreduktion med 90 procent, minskad elförbrukning för ventilation på 60 procent och en reducerad energianvändning med 60 procent.

3. Saudiarabien: Nytt VVS-system i en moské
Företag: HN engineers
Saudiarabiens extrema klimat gör att kylning av fastigheten konsumerar överlägset mest energi. I en moské som hade en beräknad elektricitetåtgång på 300 000 kWh/år, byttes det gamla VVS-systemet ut mot ett helt nytt system som programmerades så att drifttiden kunde minimeras från 18 timmar till 10 timmar per dag, vilket ledde till stora besparingar utan att man behövde göra avkall på människors välbefinnande i fastigheten.

4. Vietnam: Energibesparingar i en läkemedelsfabrik
Företag: Tin Dat Consulting and Automation Service Engineering Co., Ltd.
Klimatstyrning i kliniska miljöer och fabriker ställer alltid höga krav på bland annat tryck, ventilation med mera för att garantera en ren och säker miljö. I det här projektet programmerades styrsystemet på ett smart sätt för att nå upp till stränga krav, samtidigt som det skulle vara enkelt att övervaka och optimera energianvändningen. Genom skicklig programmering och god ingenjörskonst uppnåddes energibesparingar på 15 procent.

5. Spanien: Helhetssyn i historiskt byggnadskomplex, Amazons kontor i Madrid
Företag: INMOTECHNIA
I det nya Amazonkontoret i Madrid ska arbetsmiljön främja hälsa och välbefinnande samtidigt som byggnaden skall stå för en hållbar utveckling. Byggnaden skulle leva upp till BREEAM- standarden och därmed väsentligt bidra till en bättre miljö. Med dessa krav som utgångspunkt utvecklades ett långsiktigt hållbart ventilations-, belysnings- och luftkonditioneringssystem som samverkar med övriga funktioner i fastigheten genom t.ex. återanvändning av regnvatten och gråvatten samt energigenerering via solpaneler.

6. Spanien: Köpcentrum i Madrid
Företag: IDAR
Lösningen i köpcentret består av ett mycket avancerat styrsystem som hanterar en mängd funktioner som klimat, närvarostyrning, belysning och energiövervakning, från ett och samma system. I projektet kombineras många olika typer av teknik och kommunikationsprotokoll för att kunna övervaka och optimera alla funktioner i byggnaden.

För mer information och intervjuer, besök Regins monter A 34:18 under Nordbygg, 10-13 april. Prisutdelning till vinnarna sker kl. 14.00 den 11 april.