Behovsstyrd ventilation med noggrann tryckreglering – en investering som lönar sig

Behovsstyrd ventilation (VAV) möjliggör stora besparingar och miljövinster jämfört med traditionell CAV system där man enbart reglerar ett konstant luftflöde. Även om den initiala kostnaden är högre får man snabbt lönsamhet i investeringen. Vi har intervjuat Fredrik Wahlberg, energiingenjör, som förklarar hur det ligger till.

”Att reglera luftmängden i fastigheter som skolor, kontorslokaler och butiker där användning och behov varierar över dygnet kan ge stora energibesparingar. Nyckeln ligger i att ha noggrann kontroll på trycket,” säger Fredrik. ”Pandemin har gjort att samhället har ändrat beteendemönster kring hur vi använder våra lokaler. Då kan det vara akutellt att se över ventilationslösningen för att säkerställa ett hälsosamt och miljöeffektivt inomhusklimat. I de fall där man gått över från kontinuerlig användning av lokalen till mer stötvisa perioder kan det finnas pengar att spara samtidigt som man säkerställer frisk luft i lokalen när den behövs.”

Bara liten minskning av luftflöde ger stora energibesparingar

Genom att mäta och styra trycket kan luftflödet regleras. Det är basen för att kunna anpassa luftmängden till människors och fastigheters behov. Att förhållandet mellan luftflöde och tryck är kvadratiskt, känner många till. Men att förhållandet mellan luftflödet och den elenergi som krävs för att driva anläggningen ofta är kubist, är ett faktum som många inte är lika medvetna om.

Det medför att om luftflödet kan minskas med 20%, då ger detta nästan en halvering av den elenergi som fläktmotorn behöver. Kan luftflödet minskas med 30% medför det en besparing av elenergin med nästan 2/3. Ytterligare besparingar ger ännu större effekt. Dessutom minskar behovet av uppvärmningen av luften, vilket också bidar till att öka energibesparingen.

Luftflöde Tryck El-energi
-10% -19% -27%
-20% -36% -49%
-30% -51% -66%
-40% -64% -78%
-50% -75% -88%

Ökad komfort, lägre kostnad och minskad miljöbelastning

En hälsosam och produktiv miljö är en förutsättning för höga prestationer. Genom att mäta närvaro och CO2 halt i lokalen kan du optimera luftlödet utifrån fastighetens momentana behov. Du använder helt enkelt ventilationen när den behövs. På så sätt kan vi säkra en ökad komfort till en lägre kostnad med en miljömässig besparing. Potentialen är extra stor för fastigheter där användning och behovet varierar över tid.

Fredrik Wahlberg har en gedigen bakgrund i branschen och har sedan 2008 varit verksam som energiingenjör och energikonsult. Idag arbetar han som säljare hos Regins certifierade Premium Solution Partner Systeminstallation som utvecklar mjukvara, system och produkter som levererar lösningar för energieffektivisering och automation. Systeminstallation har arbetat med Regins produkter och lösningar sedan de startades i Varberg 1998. Idag har bolaget verksamhet i Göteborg, Halmstad, Varberg, Falkenberg, Ängelholm och Skaraborg.

Regins lösningar Ventilation

Vårt breda produktsortiment för ventilation möjliggör flexibla lösningar för styrning av byggnadssystem i olika dimensioner. Vårt mål är att göra installation, integration, övervakning och underhåll så enkelt och tidseffektivt som möjligt. Vi kallar det Ready Steady Go!