Allelektronik i Hultsfred blir en del av Regin Group

Regin Group meddelar idag att man förvärvat det svenska bolaget Allelektronik i Hultsfred AB. Allelektronik är en av Regins största leverantörer som kontraktstillverkare av elektronikprodukter. Produktionen sker i en effektiv och till hög grad automatiserad anläggning i Hultsfred.

”Förvärvet av Allelektronik innebär en tryggad leveranskedja med hög leveransprecision, kvalitét och flexibilitet för våra kunder. Därtill stärks produktionskapaciteten i Sverige vilket är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete att korta transporterna till kund.” säger Fredrik Wiking, VD och koncernchef för Regin Group.

Nicklas Eriksson, delägare, tillsammans med övriga delägare Tim Eriksson, Mats Landström och Fredrik Nilsson, har med denna affär säkrat en långsiktig och stabil plattform för fortsatt tillväxt.

”Regin är för mig det självklara valet av partner för att fortsätta Allelektroniks resa. Vårt partnerskap sträcker sig långt tillbaka och som en del av gruppen skapas nu ännu bättre förutsättningar för att stärka samarbetet och fortsätta producera marknadsledande produkter för en hållbar framtid”, säger Nicklas Eriksson.

Om Allelektronik i Hultsfred AB

Allelektronik är sedan start 1975 expert på effektiv produktion av elektronikprodukter för byggnadsautomation. Produktionsanläggningen i Hultsfred är till stor del automatiserad och levererar hög kvalitet och precision. Allelektronik producerar över 700 olika elektronikprodukter i nära samarbete med kunden.

Bolaget har cirka 30 anställda och är baserat i Hultsfred.

Om Regin Group

Regin Group är en global leverantör av intelligenta Building Management System, rum- och zonreglersystem, samt fältprodukter. Vi har varit verksamma inom fastighetsautomationsbranschen i över 75 år, alltid med innovation i fokus. Vår målsättning är att spara energi, minimera koldioxidutsläpp och bidra till en hälsosam och produktiv inomhusmiljö.

Idag består Regin Group av tre starka produktvarumärken – Regin, Industrietechnik och DEOS AG. Med fler produktlinjer kan vi öka flexibiliteten och erbjuda kompletta lösningar inom fastighetsautomation som stärker systemintegratörer, tillverkare och fastighetsägare. Våra produkter utvecklas vid våra innovationscenter i Sverige och Tyskland och tillverkas i våra egna fabriker nära våra kunder. På så sätt kan vi säkerställa en hållbar produktresa som når marknaden genom lokala försäljningskontor och i samarbete med vårt nätverk av systemintegratörer, OEM-kunder och distributörer.