Skalbar plattform för driftövervakning sparar energi i Nacka kommun

När de europeiska målen för energieffektivisering i fastigheter stramades åt 2010 stod Nacka kommuns fastighetsförvaltning inför utmaningen att systematiskt mäta och följa upp sina energibesparingsåtgärder enligt de nya riktlinjerna.

Flera fastigheter – en lösning

Startskottet för projektet blev att koppla upp alla kommunägda fastigheters värme- och ventilationssystem tillsammans med förbrukningsmätare från fastigheterna till ett övergripande driftövervakningssystem. Syftet var att kunna följa upp historiska data och mäta effekten av genomförda åtgärder från ett ställe.

Sedan 2010 har Nacka kommun kopplat upp över 40 fastigheter av olika slag, från bostadsfastigheter till skolor och förskolor, mot driftövervakningssystemet EXOscada. Effekten av att övervaka fastighetssystemen centralt överträffade förväntningarna då man snabbt kunde konstatera mer än 20% energibesparingar totalt.

Ett system som underlättar arbetet för drifttekniker

Idag är Nacka kommun redo för att ta nästa steg i sin digitaliseringsresa och konverterar sina befintliga system till den nya Arrigo plattformen som innehåller applikationer för energiuppflöjning och fastighetsförvaltning. Genom effektiva verktyg för underhåll, felrapporter och dokumenthantering kan Nacka kommuns fastighetsförvaltning öka sin interna effektivitet.

”I Arrigo kan våra drifttekniker övervaka, visualisera och analysera fastigheternas alla värden. Det skapar en förhöjd användarupplevelse, då det snabbt går att följa upp och agera på larm från distans. I Arrigo kan drifttekniker dessutom få en god överblick över vart apparatskåp, elcentraler och vattenavstängning är lokaliserade. Det gör att vi tillsammans med våra drifttekniker snabbare kan komma till beslut i situationer där omedelbara åtgärder krävs”, menar Fredrik Axelsson, Teknisk förvaltare på Nacka kommun.

Fortsatt optimering i Nacka kommun

Målsättningen framåt är att uppnå ytterligare energibesparing genom att exempelvis koppla upp alla värmemängdsmätare och elmätare mot driftövervakningen i fastighetsbeståndet. Man satsar dessutom på utvärdering, uppföljning och driftanpassning genom en tät dialog med lokal personal och drifttekniker. På så sätt blir det möjligt att programmera en lösning så nära verksamheten som möjligt.

Eftersom konverteringen till Arrigo är pågående är flera funktioner under utveckling. Framöver förväntas ett flertal av beståndets fastigheter kopplas upp mot Arrigo EMS, Regins kraftfulla applikation för energioptimering som möjliggör djupgående analyser av insamlade fastighetsdata.

”Vi ser stor potential i Arrigos öppna gränssnitt och ser fram emot att kunna nyttja hela plattformen framöver. På sikt kommer det att underlätta det dagliga arbetet genom att vi kan gå från ett omfattande manuellt arbete till en samlad fastighetsportal. Det skapar ett stort värde för oss på Nacka kommun”, avslutar Fredrik.

Om Nacka kommun

Nacka är en av Sveriges större kommuner sett till antalet invånare och området fortsätter att expandera. Idag bor över 100 000 personer i kommunen och med närhet till både natur och vatten intill Sveriges huvudstad är området mycket populärt bland både barnfamiljer, par och ensamhushåll.

Nacka består av kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta. Under 2018 utsågs Nacka till ”Årets superkommun”, en utmärkelse som bygger på undersökningar av Sveriges kommuners styrkor kopplat till ett antal framtidsfaktorer. Med det sagt är Nacka en kommun i framkant som präglas av en stark tillväxt.

Om Systeminstallation

Systeminstallation är en systemintegratör som utvecklar mjukvara, system och produkter för energieffektivisering och automation. Företaget har ett brett utbud av energi och drifttjänster där energiexperter optimerar lösningar både i Sverige och utomlands. Systeminstallation erbjuder också tjänster för underhåll, förvaltning och service.

Företaget startades för drygt 20 år sedan och har vuxit från fyra anställda till över 150, verksamma på flera orter i Sverige. Sunda samarbeten har varit ett av företagets ledord redan från start och man arbetar nära kunder, partners och leverantörer för att tillsammans nå gemensamma mål.

Systeminstallation är verksamma inom följande områden: Kommun, Kontor & Affärslokaler, Bostäder, VA, Spa & Bad, Hotell, Logistik och Energi- & Drifttjänster. Bland referenserna finns företag som Gekås Ullared, Carlsberg, Göteborg Energi, DHL, Schenker och PEAB, men även ett flertal kommuner runt om i landet.