Här skapas ett produktivt inomhusklimat i Vasakronans prestigebyggnad Platinan

Kraven på ett energieffektivt och produktivt inomhusklimat är höga i Göteborgs nya landmärke Platinan. Proptechbolaget Keylogic, en del av Systeminstallation, valde Regin som underleverantör för styr- och reglertekniken i Vasakronans nya kontorshus. Flexibla reglersystem och ett nära samarbete blev viktiga faktorer för projektets framgång.

Med 60 000 kvadratmeter fördelade på 18 våningar är Platinan ett av Göteborgs största byggprojekt någonsin. Byggnaden huserar både kontor, restauranger, butiker och hotell. För projektet tog man fram en specialanpassad reglerlösning för att möta fastighetens komplexa behov.

- I alla de 450 hotellrummen har vi installerat en specialanpassad lösning med tvåzonsregulatorn Regio Ardo, vilket har varit en effektiv lösning både ekonomiskt och funktionsmässigt. I kontorsdelen ville vi däremot undvika att installera styrutrustning inne hos hyresgästerna och valde därför att lägga funktionaliteten centralt och kommunicera via Modbus ut mot rumsenheterna. Nu blir det enkelt att reglera lokalt, medan funktionaliteten är installerat centralt, menar Jan Gustafsson, projektledare på Keylogic.

Projektet implementerades under 2020 och sedan i påsk råder full aktivitet i byggnaden. I dagsläget arbetar man fortsatt med finjusteringar av systemet för att uppnå maximal komfort.

- I en så pass omfattande byggnad har alla hyresgäster olika behov. Nu när fastigheten har varit i gång under ett antal månader börjar vi kunna formulera något slags facit över hur den komplexa och unika byggnaden fungerar. Fokus framåt är att fortsatt arbeta med hyresgästanpassningar, och därigenom skapa ett inomhusklimat dimensionerat efter varje enskild hyresgäst med hänsyn till både ventilation, temperatur, uteklimat och tid på dygnet, avslutar Jan.