Uppkopplad värmestyrning ger Victoriahem framtidssäkra fastigheter

För en tid sedan fick TKA Styr och Regler i uppdrag att hitta en ny värmelösning i ett antal äldre hyresfastigheter i Linköping. Uppdraget gällde ett stort antal anläggningar för fastighetsbolaget Victoriahem där ingen av fastigheterna var uppkopplade digitalt sedan tidigare.

– Innan vi kom in krävdes det dagliga besök för styrning och kontroll av värme och varmvatten, berättar Kristoffer Grennberger, delägare och integratör på TKA Styr & Regler. För oss på TKA var det viktigt att kunna erbjuda en samlad lösning med den senaste tekniken. Systemen måste vara enkla att styra och övervaka och samtidigt ge möjlighet att samla in data från fastigheterna. På så vis kan drift och underhåll skötas på ett mer effektivt sätt och förenkla arbetet för teknikerna, säger Kristoffer Grennberger.
TKA Styr & Regler AB startades år 2000 och arbetar med styr och regler för fastighetsautomation. De har på senare år märkt av en allt större efterfrågan av sina produkter från fastighetsägare.

– Idag är det många fastighetsägare som vill göra satsningar på energi, miljö och vatten. Genom att erbjuda ny teknik hjälper vi våra kunder att använda resurserna smartare. Fastigheterna håller längre, påverkan på miljön minskar samtidigt som kostnaderna blir lägre – för alla, berättar Kristoffer Grennberger.

En av de fastighetsägare som vill satsa på hållbarhet är Victoriahem. Victoriahem förvaltar 38 000 bostäder i 30 kommuner i Sverige och inriktar sig på att förvärva, äga och förädla bostäder i framförallt miljonprogramsområden. När Victoriahem ville ha samlad värmelösning med den senaste tekniken vände de sig till TKA.

TKA har arbetat med Regins produkter länge och tog därför fram en värmelösning baserat på Regins friprogrammerbara styrsystem EXOcompact – som kopplades till plattformen Arrigo. Victoriahem gillade förslaget med den nyligen lanserade plattformen Arrigo för att visualisera och hantera data. Det innebar att TKA då blev först i Sverige med att börja använda plattformen Arrigo.

Genom att värmesystemen ute på anläggningarna kopplades till plattformen kan numera mätningar, datainsamling och styrning skötas på distans via molnet. Med rumsgivare i varje lägenhet som är integrerade i systemet samlas medeltemperaturen in från lägenheter som betjänas av ett antal undercentraler.

Idag skapar Arrigo engagemang att spara energi

I Arrigos applikationer har varje tekniker en inloggning där de kan se larm och enkelt agera och åtgärda fel från sin mobiltelefon eller dator utan att behöva åka ut till fastigheten. Driftchefen använder Arrigo för att kontrollera förbrukning och följa statistik för varje undercentral. Utifrån statistiken kan ändringar göras i driftschemat, vilket sparar energi på kort och lång sikt. Värmekurvan kan förskjutas och värmen kan styras enskilt för varje hus. Kommunikationen med fastigheterna möjliggör både mätning av varmvattenförbrukning och höjning och sänkning av värmen på distans.

– Största vinsten med verktyget är förstås att det sparar energi, säger Kristoffer Grennberger. För oss är det även en stor vinst att verktyget har ett enkelt gränssnitt som är lätt att navigera i. Vi har även märkt att teknikernas engagemang att spara energi har ökat tack vare att plattformen ger en så bra överblick och är lätt att använda. Dessutom sparar vi arbetstimmar i projektet som helhet eftersom det mesta kan skötas på distans.

Med sikte mot en framtid med smarta hus

Trenden rent allmänt är ökad fastighetsautomation med smarta uppkopplade hus. Det är därför viktigt för oss att vi kan erbjuda våra kunder Arrigo. Det är även en trygghet att många av Regins produkter är framtagna och tillverkade i Sverige, avslutar Kristoffer Grennberger.

Om Victoriahem

Victoriahem förvaltar 38 000 bostäder i 30 kommuner i Sverige och inriktar sig på att förvärva, äga och förädla bostäder i framförallt miljonprogramsområden. År 2022 vann Victoriahem Kundkristallen för att de enligt hyresgästerna förbättrat sin service bäst av alla under år 2021. Med en förvaltning som bygger på långsiktigt arbete och socialt ansvarstagande vill Victoriahem fortsätta att skapa bra platser att bo på.

Om TKA Styr & Regler

TKA Styr & Regler AB arbetar med styr- och regler för fastighetsautomation samt med energieffektivisering, programmering och felsökning. Sedan starten år 2000 är TKA verksamma i Östergötland, främst i Linköping och Norrköping. För TKA är det viktigt att kunna erbjuda sina kunder en samlad lösning med den senaste tekniken och de är därför Reginpartners sedan många år.