Skalbar värmelösning skapar energieffektiva fastigheter

Mannersons fastigheter är ett femte generationens fastighetsbolag som i över 130 år varit en del av stadens utveckling i Linköping. Fastighetsbeståndet uppgår till ett 50-tal fastigheter innehållande både kommersiella lokaler och bostäder. Sedan en tid tillbaka har Regins partner Vesam drivit ett projekt med syftet att automatisera, koppla upp och optimera fastigheternas värmestyrning.

Kommunicerbarhet ledord för den tekniska lösningen

När projektet implementerades var fastigheterna inte uppkopplade sedan tidigare. För att möta behovet av ett öppet och kommunicerbart styrsystem valde man att installera både friprogrammerbara samt konfigurerbara värmeregulatorer från Regin som sedan har kopplats upp till ett externt SCADA-system från Webport. På så sätt har det blivit möjligt att skapa ett integrerat och framtidssäkrat styrsystem som ger full kontroll över fastigheterna.

”Eftersom vi landade i en behovsanpassad lösning där vi har integrerat funktioner och system från olika leverantörer, har den stora utmaningen varit att få tekniken att kommunicera. Men tack vare välfungerande API:er och kommunikationsprotokoll har vi kunnat utnyttja dagens digitaliseringsmöjligheter och skapa ett flexibelt system med accelererad energieffektivitet, säger Michael Bengtsson, Tekniker och Projektledare på Vesam.

Förbättrad produktivitet och energieffektivitet - tvärs över verksamheten

Med ett nytt och uppkopplat styrsystem blir det enkelt att ha överblick över alla värmeanläggningar i fastighetsbeståndet. Samtidigt skapas flera synergieffekter i form av högre produktivitet i verksamheten, optimerad fastighetsprestanda samt lägre energiförbrukning. Med värmeregulatorn Exigo har man dessutom hittat ett sätt att kostnadseffektivt ersätta föråldrad och ineffektiv reglerutrustning i fjärrvärmecentralerna.

”Med ett komplett installationspaket baserat på värmeregulatorn Exigo kan vi kostnadseffektivt byta ut äldre reglerutrustning och implementera ett effektiviserat värmesystem. Med ett standardiserat system blir lösningen dessutom skalbar, vilket är tacksamt i nuläget när vi står inför effektivisering av ett 30-tal fastigheter”, avslutar Michael.