HSB Göta satsar på hållbar klimatstyrning

Hållbarhetsfrågan har sedan en lång tid tillbaka varit aktuell för HSB Göta. Bostadsrättsföreningar har ett ökat intresse för energibesparingsåtgärder. Medlemmarna ställer nya krav på att föreningar ska ta ett miljöansvar och vill själva bidra till en hållbar framtid.

HSB Göta och Klimatkontoret har sedan 2014 satsat på långsiktigt hållbara värme- och ventilationslösningar med hjälp av styrsystem från Regin. Målsättningen är att skapa ett flexibelt och anpassningsbart system som sparar energi och bidrar till ett minskat klimatavtryck från fastigheter. Idag är ett hundratal bostadsrättsföreningar uppkopplade till systemet, vilket möjliggör styrning, övervakning samt energiuppföljning i en och samma lösning.

Full kontroll på inomhusklimatet

Klimatkontoret har programmerat en unik lösning som enkelt kan anpassas till olika typer av fastigheter. Det innebär att samma programapplikation kan återanvändas gång på gång, samtidigt som man kontinuerligt kan anpassa lösningen till olika fastigheters unika behov. En samlad energiuppföljning gör det enkelt att korrigera för eventuella avvikelser, vilket leder till minskad energiförbrukning och reducerade kostnader. Installationsarbetet tar max en månad, från uppstart till uppkopplat system.

Teknisk beskrivning

Fjärrvärmecentralerna är utformade enligt en standard med två värmekretsar och tappvatten. De styrs av ett EXOcompact-styrsystem från Regin. Styrsystemet baseras på ett justerbart standardprogram, samt en överordnad EXOscada-miljö för drifthantering inklusive loggning och larm.

Klimatkontoret har installerat temperaturmätning i respektive lägenhet för att kunna säkerställa en jämn temperatur i fastigheterna. Via systemets värmemängdsmätare har man skapat funktioner för effektbegränsning,vilket leder till lägre energiförbrukning. Energiuppföljning sker via ett separat system.

Genom att installera olika typer av givare har man möjlighet att följa upp historiken för olika driftdata som exempelvis temperatur, tryck och energiförbrukning. Vid avvikelser generas larm från det lokala styrsystemet till energiuppföljningssystemet. HSB Göta har nyligen startat ett projekt där fler och fler EXOscada styrsystem konverteras till Regins nya Arrigo Building Management System, vilket öppnar upp för nya möjligheter.

Uppskattad energibesparing

  • Cirka 10–15 % energibesparing vid installation av standardkonceptet.
  • 5–10 % energibesparing vid installation av rumsgivare

Om HSB Göta

HSB FastighetsFörvaltning Göta AB är ett av Sveriges största förvaltningsbolag inom HSB med ett heltäckande utbud av tjänster för bostäder, affärsfastigheter och lokaler. I deras affärsområde ingår Hallands län, Jönköpings län samt Södra Älvsborg. Man erbjuder kompletta lösningar inom fastighetsförvaltning, från ekonomi och administration till fastighetsservice och utemiljö. HSB Göta förvaltar i dagsläget ca 20.000 lägenheter varav 18.000 är bostadsrätter. Totalt handlar det om ca 450 bostadsrättsföreningar där drygt 300 stycken är HSB-föreningar och 150 är fristående bostadsrättsföreningar. HSB Göta är medlemsägt och äger i sin tur ett eget fastighetsbolag med cirka 140 fastigheter.

Om Klimatkontoret

Klimatkontoret är en systemintegratör i Jönköping som tillhandahåller energi- och kostnadseffektiva, användarvänliga lösningar inom fastighetsautomation. Tillsammans med samarbetspartners erbjuder Klimatkontoret helhetslösningar för värme, ventilation och luftkonditionering anpassade efter aktuell fastighet.