Uppgradera din mjukvara till Arrigo BMS

Gör din förfrågan nu så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Tack för visat intresse! Vi kontaktar dig så fort som möjligt.

Befintlig licens
Uppgradera till EXO2019 och Arrigo BMS (18 500 per anläggning)

Erbjudandet gäller till 2021-12-31

* Avtalet förnyas automatiskt med 12 månader. Vid avslutat avtal upphör erbjudandet. Meddelande om uppsägning måste ske tre månader före avtalets utgång. Uppgraderingsavtalet omfattar alla större utgåvor av ArrigoBMS och EXO2019.

Erbjudandet inkluderar endast programuppgradering. Ingenjörstid ska förhandlas separat med din systemintegratör.

Priserna är nettopriser. För systemintegratörer gäller förhandlade rabatter.

Erbjudandet gäller till 2021-12-31

* Avtalet förnyas automatiskt med 12 månader. Vid avslutat avtal upphör erbjudandet. Meddelande om uppsägning måste ske tre månader före avtalets utgång. Uppgraderingsavtalet omfattar alla större utgåvor av ArrigoBMS och EXO2019.

Erbjudandet inkluderar endast programuppgradering. Ingenjörstid ska förhandlas separat med din systemintegratör.

Priserna är nettopriser. För systemintegratörer gäller förhandlade rabatter.

GDPR, General Data Protection Regulation, är EU's dataskyddsförordning. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: Integritetspolicy.

GDPR, General Data Protection Regulation, är EU's dataskyddsförordning. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: Integritetspolicy.

Läs mer om Arrigo

Systemmjukvara Plattformen Arrigo

Arrigo stärker organisationer. Förbättrad prestanda. Optimerad energianvändning. Framtidssäkrade investeringar.

Systemmjukvara Arrigo EMS

Övervaka och optimera dina fastigheters energiprestanda.

Systemmjukvara Arrigo BMS

Samla in data från dina fastigheter. Styr och övervaka dina system från ett ställe.

Systemmjukvara Arrigo FMS

Planera drift och underhåll. Få full kontroll över all dokumentation.