Arrigo för fastighetsägare

Arrigo. Enkla lösningar på de fem största utmaningarna för fastighetsägare

Fastighetsägare och driftchefer måste säkerställa säkra och effektiva processer för en produktiv inomhusmiljö. Detta inbegriper ofta hantering av flera system, till exempel styrsystem, energioptimeringstjänster, åtkomstkontroll osv. Management platformen Arrigo erbjuder enkla lösningar på de fem största utmaningarna för fastighetsägare och driftchefer.

Utmaning Energioptimering

En av driftchefernas kanske mest kritiska utmaningar är att förena kostnadskontroll och energieffektiv drift med en god och trivsam inomhusmiljö. Full kontroll över all fastighetsdata från automationssystemet och kringliggande system är helt avgörande för att man ska kunna möta utmaningen med välinformerade beslut och åtgärder. Arrigo är datahubben som samlar all fastighetsdata på en enda plattform och gör den tillgänglig för för djupgående analys i Arrigo. Arrigo hjälper dig att effektivt övervaka dina fastigheter, optimera prestanda och öka fastighetens kassaflöde och egendomsvärde.

Utmaning Utöka dina fastigheters livslängd

Arrigo är optimerad för att fungera sömlöst med Regins regulatorer och fältprodukter. Det innebär att framtida versioner av Arrigo är utformade för att säkerställa maximal bakåtkompatibilitet med befintliga Regin-system. På så sätt kan du känna dig säker på att dina installationer är framtidssäkrade för många år framöver.

Utmaning Hantera outsourcade tjänster

Att hantera outsourcade tjänster är en typisk utmaning för fastighetsägare. Samtidigt som man stärker organisationen med kompetens och flexibilitet kan det finnas risker för kunskapsbortfall, minskad långsiktighet och minskad kontroll. Med Arrigo kan du löpande kontrollera fastighetens driftkostnader, jämföra med tidigare utfall och utvärdera insatser som görs. Plattformen kopplar ihop dina fastighetssystem så att alla kan nyttja Arrigo som bas för att hålla ordning på meddelanden, larm, arbetsuppgifter, kostnader och tjänster.

Utmaning Planera drift och underhåll

Arrigo hjälper driftchefer och fastighetsägare att planera och hålla ordning på underhållsinformation och daglig drift. Arrigo levererar regelbundna rapporter om statusen på all övervakad utrustning och alla fältprodukter genom att tillhandahålla:

 • felstatistik
 • drifttid för specifika komponenter
 • varningar om förebyggande underhåll och service

Detta ger användare full kontroll och möjliggör tidsenliga, välinformerade beslut och korrigerande åtgärder. Därmed minskas kostnader och antalet operativa incidenter samtidigt som produktiviteten över hela verksamheten ökar.

Utmaning Effektiv förvaltning och dataanalyser

Driftchefer och fastighetsägare överhopas ofta av allt från rapporter om den dagliga driften till mötesprotokoll, lagerbehållning, reparationer och service.

Arrigo hjälper dig att ta dig an denna utmaning med effektiva verktyg för:

 • planerat underhåll
 • felrapporter
 • skaderapporter
 • statliga tillsynsrapporter
 • serviceförfrågningar
 • dokumenthantering
 • journaler
 • och mycket mer...

Arrigo stärker organisationer

Ökad fastighetsprestanda, optimerad energianvändning och framtidssäkrade investeringar.

Boka din demo här

Arrigo. En mångsidig plattform för all data.

Högpresterande fastigheter

Den skalbara plattformen Arrigo omfattar alla delar som krävs för smarta, uppkopplade och högpresterande fastigheter. Arrigo består av smarta applikationer för fastighetsautomation, energiuppföljning samt drift och underhåll. Baserat på all data som hämtas in i Arrigo kan du som fastighetsägare eller driftchef implementera och följa upp dina strategiska mål. Dessutom kan du säkerställa en behaglig komfortnivå samtidigt som du minimerar energianvändningen för uppvärmning, kylning, belysning, ventilation, m.m.

All fastighetsdata samlad på en plattform

Arrigo är ett effektivt verktyg för systemintegratörer som vill ge sina kunder en enastående användarupplevelse och skapa mervärdestjänster. Arrigo BMS-applikationen samlar data från alla dina Regin-system och kringtjänster som IT-system, hotellbokningssystem, molntjänster osv. All aggregerad data visualiseras via ett intuitivt och responsivt gränssnitt baserat på dashboards och smarta widgetar. En gemensam plattform för fastighetsägare, fastighetsskötare och systemintegratörer möjliggör effektivt samarbete, snabbt beslutsfattande och omedelbar uppföljning av genomförda insatser.

Alltid full kontroll. Alltid redo.

Innovation som sparar tid

Arbeta från valfri enhet. När som helst. Var som helst.

Arrigo välkomnar alla användare till ett intuitivt gränssnitt. Dina skräddarsydda vyer anpassas perfekt efter varje typ av skärm. Oavsett om du är driftchef, fastighetsskötare eller energikonsult så ger Arrigo dig snabb åtkomst till kritiska parametrar för enkel konfiguration – var du än befinner dig. Dessutom stödjer plattformen ditt arbetsflöde oavsett om du använder dator, surfplatta eller mobil.

Arrigo-widgetar. Tar liten plats, ger stora fördelar

Arrigo-widgetar är smarta, lättanvända applikationer med ett grafiskt gränssnitt som visualiserar parametrar i realtid och erbjuder en snabb väg till värdefulla insikter i systemets viktigaste parametrarna. Några av de mest använda widgetarna är larmwidgetar och trendwidgetar. En Arrigo-widget kan bestå av olika komponenter såsom textfält, flikar, grafiska animationer eller interaktiva SVG-animationer.

Arrigo dashboards. Allt på en plats. Alltid.

Arrigo dashboards består av Arrigo-widgetar och är tillgängliga från alla typer av mobila enheter. Widgetarna ger en översikt över kritisk data i realtid och samlar all information på ett ställe.

Dashboards är de viktigaste komponenterna i ett användargränssnitt. Navigerbara dashboards synliggör data hela vägen från den övergripande nivån ner till servicenivån och fältkomponenters individuella mätvärden.

Anpassade vyer. Precis som du vill ha det.

När det gäller BMS-system har varje användare olika rutiner. Vissa börjar dagen med att se på larmloggarna medan andra fokuserar på energiövervakning. Arrigo hjälper alla användare att spara tid genom anpassade vyer baserade med de mest använda widgetarna. Varje användare startar Arrigo med sin version av en dashboard. När som helst. Var som helst.

Anpassade vyer. Skapa en gång. Använd överallt.

Arrigo är designad för att hjälpa Building Management-teams i deras dagliga arbete i och omkring fastigheter. Alla får direkt tillgång till den information som är relevant för deras specifika roller.

Fastighetsägare

 • Översikt över energianvändningen
 • Minskad nettodriftkostnad över tid
 • Engagerande – för personal som vill göra skillnad

Drifttekniker

 • Enkel översikt över viktiga värden
 • Snabb tillgång till larm- och supportärenden
 • Snabb åtkomst till loggad data

Driftchef

 • Enkel översikt på vem som gör vad
 • Rapporter till ledningen
 • Enkel tillgång till prioriteteringar

Används av ledande företag världen över

Terminal Miljonstrategin en riktig vinnare

Med ett smart tänk och ett helhetsgrepp har Systeminstallation från Varberg sänkt transportföretaget Schenkers energikostnader med 100 miljoner kronor på tio år.

Optimerad fastighetsprestanda ökar fastighetens värde

Anders Torsell, försäljningschef på Regin Controls Sverige, förklarar hur du kan dra fördel av all data som genereras i ditt fastighetsbestånd!

Läs mer om Arrigo

Systemmjukvara Plattformen Arrigo

Arrigo stärker organisationer. Förbättrad prestanda. Optimerad energianvändning. Framtidssäkrade investeringar.

Systemmjukvara Arrigo EMS

Övervaka och optimera dina fastigheters energiprestanda.

Systemmjukvara Arrigo BMS

Samla in data från dina fastigheter. Styr och övervaka dina system från ett ställe.

Systemmjukvara Arrigo FMS

Planera drift och underhåll. Få full kontroll över all dokumentation.