Arrigo Facility Management (FMS)

Arrigo FMS

Arrigo FMS är en applikation som hjälper organisationer att öka effektiviteten i planeringen och utförandet av fastighetsdrift och underhåll.

Arrigo FMS. Enkel, effektiv fastighetsförvaltning.

Arrigo FMS hjälper driftchefer och servicetekniker att säkerställa att inomhusmiljöerna är säkra, bekväma, produktiva och hållbara.

Arrigo FMS tillhandahåller effektiva verktyg för:

  • planerat underhåll
  • felrapporter
  • skaderapporter
  • miljöbedömningar
  • serviceförfrågningar
  • dokumenthantering
  • journaler
  • och mycket mer…

Arrigo stärker organisationer

Ökad fastighetsprestanda, optimerad energianvändning och framtidssäkrade investeringar.

Boka din demo här

Få mer information

Systemmjukvara Plattformen Arrigo

Arrigo stärker organisationer. Förbättrad prestanda. Optimerad energianvändning. Framtidssäkrade investeringar.

Systemmjukvara Arrigo BMS

Samla in data från dina fastigheter. Styr och övervaka dina system från ett ställe.

Systemmjukvara Arrigo EMS

Övervaka och optimera dina fastigheters energiprestanda.

EXO4 – EXOscada Använder du tidigare versioner av Regin SCADA?

Då har vi goda nyheter för dig. Just nu kan du uppgradera till Arrigo och EXO2019 och göra rejäla besparingar!

Arrigo för fastighetsägare

Fastighetsägare och driftchefer måste säkerställa effektiva och säkra processer för en produktiv inomhusmiljö. Plattformen Arrigo erbjuder enkla lösningar på deras fem största utmaningar.

Läs mer om hur Arrigo kan hjälpa till att uppnå full potential på dina fastigheter.