Arrigo Energy Management (EMS)

Arrigo EMS

Arrigo EMS är en kraftfull applikation för energioptimering som integreras sömlöst med Arrigo BMS. Med Arrigo EMS på plats, kan du göra djupgående analyser av din insamlade fastighetsdata och agera med hjälp av relevant data.

Spara tid. Maximera prestanda.

Arrigo är designad för att spara tid. Building management omfattar flertalet processer och många olika roller i verksamheten. När alla som arbetar med fastigheten har åtkomst till sin viktigaste information i realtid skapas full kontroll och det är enkelt att jobba effektivt:

 • En plattform för samarbete förbättrar produktiviteten över hela verksamheten
 • Rollbaserade och anpassade vyer med widgetar för vältajmade och informerade beslut
 • Åtkomst till kritisk information i realtid möjliggör snabba analyser och omedelbara åtgärder
 • Enkel åtkomst till underhållsdata och information kring daglig drift och operativa incidenter

Visualisera resultat

En förutsättning för att spara energi i fastigheter är att förstå kostnadernas ursprung. Arrigo EMS tillhandahåller en uppsättning enkla analysverktyg som snabbt levererar de insikter som krävs för optimerad byggnadsprestanda. Alltid.

Arrigo EMS erbjuder:

 • jämförelser av energianvändning före och efter genomförda åtgärder, eller mellan olika tidsperioder
 • funktioner för jämförelse av fastigheter
 • normaliserade värden med korrigeringar för variationer av utomhustemperaturen
 • smarta prognoser som visar hur genomförda åtgärder kommer att påverka energianvändningen över tid
 • kvalitetssäkrade rapporter
 • smarta funktioner som sparar tid, t.ex. delning av realtidsrapporter med olika intressenter
 • filtrering baserad på geografiska områden, bostadsområden och fastigheter
 • och mycket mer…

Full kontroll över energianvändningen

Arrigo ger fastighetsägare och driftchefer kontroll över energianvändningen. Nyttja kraften i fastighetsdatan från Arrigo BMS-applikationen och kombinera den med djupgående analyser från Arrigo EMS för att uppnå hållbara besparingar. Ta kontroll över dina kostnader, optimera fastighetsprestandan och öka fastighetens kassaflöde och marknadsvärde.

Optimerad fastighetsprestanda ökar fastighetens värde

Anders Torsell, försäljningschef på Regin Controls Sverige, förklarar hur du kan dra fördel av all data som genereras i ditt fastighetsbestånd!

Mer information

Systemmjukvara Plattformen Arrigo

Arrigo stärker organisationer. Förbättrad prestanda. Optimerad energianvändning. Framtidssäkrade investeringar.

Systemmjukvara Arrigo BMS

Samla in data från dina fastigheter. Styr och övervaka dina system från ett ställe.

Systemmjukvara Arrigo FMS

Planera drift och underhåll. Få full kontroll över all dokumentation.

EXO4 – EXOscada Använder du tidigare versioner av Regin SCADA?

Då har vi goda nyheter för dig. Just nu kan du uppgradera till Arrigo och EXO2019 och göra rejäla besparingar!