Arrigo building management system (SCADA/HMI). Funktionsöversikt

Arrigo. En mångsidig plattform för all data.

Högpresterande fastigheter

Den skalbara plattformen Arrigo omfattar alla delar som krävs för smarta, uppkopplade och högpresterande fastigheter. Arrigo består av smarta applikationer för fastighetsautomation, energiuppföljning samt drift och underhåll. Baserat på all data som hämtas in i Arrigo kan du som fastighetsägare eller driftchef implementera och följa upp dina strategiska mål. Dessutom kan du säkerställa en behaglig komfortnivå samtidigt som du minimerar energianvändningen för uppvärmning, kylning, belysning, ventilation, m.m.

All fastighetsdata samlad på en plattform

Arrigo är ett effektivt verktyg för systemintegratörer som vill ge sina kunder en enastående användarupplevelse och skapa mervärdestjänster. Arrigo BMS-applikationen samlar data från alla dina Regin-system och kringtjänster som IT-system, hotellbokningssystem, molntjänster osv. All aggregerad data visualiseras via ett intuitivt och responsivt gränssnitt baserat på dashboards och smarta widgetar. En gemensam plattform för fastighetsägare, fastighetsskötare och systemintegratörer möjliggör effektivt samarbete, snabbt beslutsfattande och omedelbar uppföljning av genomförda insatser.

Arrigo API. Utveckla den fulla potentialen av dina fastigheter

Arrigo BMS är utrustad med standardiserade API:n för enkel och säker import och export av data från olika system. Via det öppna och säkra API:et gör Arrigo BMS all data tillgänglig och kan integreras med flera externa system såsom hotellbokningstjänster, affärssystem osv. Insamlad data kan användas antingen direkt i Arrigo BMS eller i andra system som är anslutna via det öppna API:et.

Tack vare enkel teknik baserad på graphQL/REST och krypterad överföring kan du lägga till och radera information, läsa och skriva värden samt hämta information, historik, sparade data och realtidsdata. Du kan även ansluta via websocket direkt till Arrigos backbone och skriva dina egna tillägg, som kan hämtas via funktioner på serversidan.

Tredjepartsintegration

Arrigo BMS använder Regins kommunikationsprotokoll EXOline. Användare kan enkelt integrera med styrenheter från valfri tillverkare via OPC. För att hämta in data från tredjepartssystem till uppkopplade styrenheter kan integration ske genom olika gränssnitt såsom Modbus, BACnet och Mbus. Alla som arbetar med Arrigo BMS kan aggregera data på ett flexibelt sätt, oavsett källa.

Trender, dataloggning och realtidstrender

I Arrigo kan du enkelt spåra historisk information för att kunna fatta välinformerade beslut. Användare kan fritt välja mellan analoga, digitala samt larmsignaler. Dessa visas som trend i ett historiskt diagramfönster. Beroende på typen av signal kan loggning av historisk data göras på följande sätt:

 • Tidsloggning för varje enskilt loggade variabel: fasta intervaller, används normalt för analoga värden.
 • Händelsebaserad loggning: loggas enbart när det sker en statusförändring, används normalt för digitala signaler och larmsignaler.
 • Realtidsloggning: loggas när signalen visas i det historiska diagramfönstret. Loggningen uppdateras kontinuerligt och förloras när fönstret stängs. Realtidsloggning kan användas med valfri signal i Arrigo BMS.

Med hjälp av diagrammet är det enkelt att se, zooma, scrolla och exportera data. Dessutom kan det utförda arbetet sparas och fortsättas vid ett senare tillfälle, antingen som personligt arbete eller som "globalt" arbete som är tillgängligt för alla användare av systemet.

Skapa dynamiska flödesbilder och visualisera processer i realtid

Dynamiska flödesbilder kan vara fantastiska verktyg för att visualisera din anläggning och aktuell driftinformation. Arrigo BMS erbjuder en verktygslåda för kreativt arbete och ger systemintegratörer tillgång till ett omfattande bibliotek av grafiska objekt, som kan användas som de är eller anpassas efter varje applikation.

Med Arrigo BMS kan systemintegratörer arbeta effektivt för att skapa:

 • grafiska symboler
 • komplex grafik
 • animationer och interaktioner genom att använda JavaScript inuti en SVG
 • anpassningar av grafiska attribut såsom fill style, line style, orientering, placering och synlighet

Larmhantering

Komplett larmhantering

En vanlig utmaning för driftchefer är att inte få tillräkligt med information vid larm som genereras av fastigheters BMS. Att kunna härleda larmet till orsaken och vidta rätt åtgärder så snabbt som möjligt är avgörande för att långsiktigt kunna minska antalet kritiska driftstopp.

Arrigo är plattformen som hanterar fastighetsdata från flera källor. Via Modbus, BACnet, M-Bus och OPC kommunicerar Arrigo med styrenheter och fältprodukter i systemet och kommunicerar larm direkt.

Arrigo erbjuder effektiva funktioner för strukturing och samordning av larm. Dessutom säkerställs att rätt roller informeras, så att rätt åtgärder kan vidtas omedelbart.

Larmfunktioner i Arrigo:

 • Larmwidgetar ger tillgång till larmhistorik och relevant information i realtid
 • Konfigurerbara verktyg i runtime för att snabbt fastställa larmtyp och plats, med alternativ för snabb analys och åtgärd, såsom bekräftelse, blockering osv.
 • Stort antal filtermöjligheter
 • Möjlighet att lägga till larm i historiska diagram

Fjärrlarm

Arrigo BMS erbjuder komplett stöd för pushnotiser och kan omedelbart informera användare om relevanta larm och varningar med hjälp av en mängd olika kanaler. Nedanför listas de vanligaste kanalerna:

 • SMS (UCP, TAP, PC-Text) osv.
 • SMS via GSM-modem för snabba SMS (<15 sekunder) utan en fysisk telefonanslutning>
 • SOSAB och SECURIS (Securitas v1-, v2- och v4-protokoll).
 • Personsökarsystem såsom MiniCall Text, MiniCall Numerik, TelePage
 • Swiss, BT osv.
 • Fax klass 2 och klass 2.0
 • Nätverksskrivare, som ”\\ SERVER1 \ ALARM PRINTER”
 • LPD-skrivare som använder enbart en IP-adress och port
 • Lokala skrivare via DOS (ingen sidmatning) med prefix-/suffix-koder (för olika färger osv.)
 • Modemskrivare
 • E-post (SMTP)
 • HTTP för visning av larmlistor i webbläsare
 • Nimbus Alarm Receiver med modem eller TCP/IP för internet/intranät
 • Textfiler
 • ESPA 444
 • och mer…

Rapporter

Översiktliga rapporter är ett måste för hållbar fastighetsautomation. Arrigo genererar sina rapporter baserade på avancerade databehandlings- och analysfunktioner. All fastighetsdata i applikationen kan användas för att generera en rapport:

 • Data från fältprodukter (t.ex. en styrenhet)
 • Egenskaper från systemresurser
 • Sökresultat
 • Historiska dataloggar eller händelser
 • Scriptgenererad data

Att arbeta med rapporter är en mycket bra strategi för att kontinuerligt minska antalet larm. De kan även vara ett viktigt verktyg för prioritering av drift- och underhållsarbeten.

Rapporter kan exporteras i olika format, bland annat CSV och PDF, och även skickas via e-post. Rapporter kan triggas manuellt, vid specifika händelser eller enligt ett schema.

Skript

För kunder som arbetar med egenutvecklade anpassningar och/eller integration erbjuder Arrigo BMS en öppen plattform för klient- och serverscript. Arrigo BMS använder JavaScript (ECMA-script 6 som standard), vilket möjliggör avancerad logik, data mining, SQL-access, implementering av skräddarsydda funktioner samt åtkomst till andra applikationer och API:er.

JavaScript ingår i Arrigos serverscript och stöds av de flesta vanliga webbläsare. Det är lätt att komma igång med JavaScript, ett av de mest använda programmeringsspråken för alla typer av program.

Säkerhet, access och behörigheter

Arrigo erbjuder ett urval av integrerade säkerhetsmodeller och alternativ, bland annat:

 • Lösenord och användarinformation lagras på servern och använder en Sha256-password hash algoritm.
 • Användarbehörigheter i Arrigo-programmet baseras på ansvarsområden och behörighet
 • Microsoft Windows Authentication hanterar rättigheter till Arrigo-användare, som verifierats på en domain controller eller lokal dator, baserat på användarens identitet och grupptillhörighet
 • Kunder som använder Arrigo-plattformen drar nytta av en säker integration, hela vägen ner till enskilda dataelement eller attribut
 • Säker kommunikation via http och WebSocket via TLS 1.3-krypterad anslutning (HTTPS och WSS)

Språkstöd

Arrigo har utvecklats med komplett språkstöd för engelska, tyska, franska och svenska för både systemintegratörer och slutanvändare. Operatörsgränssnittet är tillgängligt i ytterligare språk. Kontakta din lokala kundtjänst för mer information.

Systemkrav

Systemkrav för Arrigo BMS

Arrigo BMS kräver 64-bitarsversion av Windows på följande OS:

 • Windows Server 2019
 • Windows Server 2022

För utvecklarinstallationer:

 • Windows 10
 • Windows 11

Arrigo BMS Installer kräver PowerShell 5 eller senare.

Uppgraderingsavtal inkluderar:
Alla nya Arrigo-licenser omfattar ett kostnadsfritt ettårigt uppgraderingsavtal. Registrera dig för ett nytt avtal under året och se till att du alltid arbetar med den senaste versionen.

EXO4 – EXOscada Använder du tidigare versioner av Regin SCADA?

Då har vi goda nyheter för dig. Just nu kan du uppgradera till Arrigo och EXO2019 och göra rejäla besparingar!

Arrigo stärker organisationer

Ökad fastighetsprestanda, optimerad energianvändning och framtidssäkrade investeringar.

Boka din demo här

Få mer information

Systemmjukvara Plattformen Arrigo

Arrigo stärker organisationer. Förbättrad prestanda. Optimerad energianvändning. Framtidssäkrade investeringar.

Arrigo för fastighetsägare

Fastighetsägare och driftchefer måste säkerställa effektiva och säkra processer för en produktiv inomhusmiljö. Plattformen Arrigo erbjuder enkla lösningar på deras fem största utmaningar.

Läs mer om hur Arrigo kan hjälpa till att uppnå full potential på dina fastigheter.

Produktblad Arrigo BMS. Plattformen för uppkopplade fastigheter.

Systemmjukvara Arrigo EMS

Övervaka och optimera dina fastigheters energiprestanda.

Systemmjukvara Arrigo BMS

Samla in data från dina fastigheter. Styr och övervaka dina system från ett ställe.

Systemmjukvara Arrigo FMS

Planera drift och underhåll. Få full kontroll över all dokumentation.