Vinnare 2018 och juryns motiveringar

I juryn som utsåg vinnarna ingick representanter från branschen och universitetsvärlden.

THE ENERGY SAVING SOLUTION OF THE YEAR

Projekt: Energieffektivt styrsystem
Vinnare: UNo eNG Srl, Italien - www.engitalia.com

Juryns motivering: Priset till årets energisparare tilldelas ett projekt som tagit ett helhetsgrepp på byggnadsautomation. Genom att analysera den befintliga byggnaden kunde ineffektiva funktioner identifieras för att spara energi - samtidigt som man tog hänsyn till människans behov och välbefinnande.

THE MOST FUTURE-ORIENTED SOLUTION OF THE YEAR

Projekt: Helhetssyn i historiskt byggnadskomplex, Amazons kontor i Madrid
Vinnare: Inmotechnia, Spanien - www.inmotechnia.com

Juryns motivering: Priset tilldelas ett projekt där man uppgraderat ett historiskt byggnadskomplex som lever upp till BREEAM standard. I projektet installerades ett kontrollsystem för att styra omgivningen, vattenåtervinning, inomhusklimat och energibesparingar. Genom digitalisering, innovation och tillgång till data från olika subsystem växer nya insikter fram och det finns stor utvecklingspotential i framtiden.

THE READY-STEADY-GO INSTALLATION OF THE YEAR

Projekt: Enkel ventilationslösning i Korsavadsskolan
Vinnare: Lindsténs Elektriska AB, Sverige - www.lindstens-el.se

Juryns motivering: Priset tilldelas ett projekt som har förbättrat inomhusklimatet och sparat energi med modern värme och ventilationsteknologi. Projektet visar att man med smarta lösningar kan använda sig av enkla, avancerade och kostnadseffektiva verktyg - det finns ingen ursäkt att inte förbättra inomhusklimatet!