Kategorier och Bedömningskriterier

I Regin Energy Saver Awards finns det möjlighet att tävla i tre kategorier med följande kriterier:

THE ENERGY-SAVING-SOLUTION OF THE YEAR


– Lösningen skall vara skapad med hjälp av Regins produkter och uppvisa tydlig förbättring avseende minskad energianvändning
– Beräknad energiåtgång per KVM
– Energiåtgång i jämförelse med snitt per kvm i liknande byggnad
– Komfort och fastighetens anpassning till användarbehovet och dess krav

THE MOST FUTURE-ORIENTED SOLUTION OF THE YEAR


– Lösningen skall vara skapad med hjälp av Regins produkter och uppnå minskad energianvändning på nya sätt exempelvis genom en kombination av energikällor
– Grad av totalautomation
– Intelligensen i Systemuppbyggnad
– Komfort och fastighetens anpassning till användarbehovet och dess krav
– Hänsyn till etapper, framtida behov och utveckling av fastigheten (öppenhet och framtidssäkerhet)
– Innovation och nytänkande

THE READY-STEADY-GO-INSTALLATION OF THE YEAR


– Smart användning av Regins Ready-Steady-Go-produkter
– Enkel, snabb och effektiv installation
– Komfort och fastighetens anpassning till användarbehovet och dess krav
Anmäl ditt projekt idag!