Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare, vakter och transmittrar
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Transformatorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Ventiler

Regin har ett brett utbud av 2- och 3-vägsventiler med storlek från kvs 0,25 till 310. Det finns olika modeller, från små zonventiler till flänsade fjärrvärmeventiler.

Zonventiler
Utvändigt gängade ventiler
Invändigt gängade ventiler
Flänsade ventiler
Vridspjällsventiler
Tryckoberoende reglerventiler
Tillbehör till ventiler
Zonventiler
Utvändigt gängade ventiler
Invändigt gängade ventiler
Flänsade ventiler
Vridspjällsventiler
Tryckoberoende reglerventiler
Tillbehör till ventiler