Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare och vakter
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Transformatorer
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Regulatorer

Smarta, kraftfulla och lätthanterade regulatorer.

Regulatorer med 5 eller 10 I/O – 24 V eller 230 V matningsspänning
Differenstrycktransmitter med inbyggd regulator och display
Kanalregulator, en 0...10 V DC-utgång
CLOUDigo – Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer
Exigo - regulatorer för värme- och pannstyrning
Corrigo - regulatorer för ventilation och värme
Stegkopplare
Konfigureringsmjukvara för Corrigo och Exigo
Tillbehör till regulatorer för värme, kyla och ventilation
Regulatorer med 5 eller 10 I/O – 24 V eller 230 V matningsspänning
Differenstrycktransmitter med inbyggd regulator och display
Kanalregulator, en 0...10 V DC-utgång
CLOUDigo – Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer
Exigo - regulatorer för värme- och pannstyrning
Corrigo - regulatorer för ventilation och värme
Stegkopplare
Konfigureringsmjukvara för Corrigo och Exigo
Tillbehör till regulatorer för värme, kyla och ventilation