Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare, vakter och transmittrar
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Transformatorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Regulatorer

Smarta, kraftfulla och lätthanterade regulatorer.

Differenstrycktransmitter med inbyggd regulator och display
Exigo - Värmeregulatorer
Ventilationsregulatorer
Optigo – förprogrammerade, fristående regulatorer
Kanalregulator
CLOUDigo
Stegkopplare
Konfigureringsmjukvara för Corrigo och Exigo
Tillbehör till regulatorer för värme, kyla och ventilation
Differenstrycktransmitter med inbyggd regulator och display
Exigo - Värmeregulatorer
Ventilationsregulatorer
Optigo – förprogrammerade, fristående regulatorer
Kanalregulator
CLOUDigo
Stegkopplare
Konfigureringsmjukvara för Corrigo och Exigo
Tillbehör till regulatorer för värme, kyla och ventilation