Wat is gebouwautomatisering?

Gebouwautomatisering wordt meestal gedefinieerd als een geautomatiseerd systeem of netwerk van regelaars dat belangrijke subsystemen in een gebouw bewaakt en bestuurt. Het kan gaan om verwarming, ventilatie, airconditioning, verlichting, brand/rookalarm, beveiliging, toegang tot het gebouw, enzovoort. Het stelt gebruikers in staat een volledig overzicht van het gebouw te krijgen, de apparatuur gemakkelijk te beheren en te onderhouden en het energieverbruik te optimaliseren.

Een goed functionerend gebouwautomatiseringssysteem zorgt voor een comfortabel en consistent binnenklimaat, waarborgt de gezondheid en veiligheid, vermindert het energieverbruik, vereenvoudigt het onderhoud en verlaagt daardoor de exploitatiekosten. Met andere woorden, de invoering van gebouwautomatisering is een essentieel onderdeel van de totstandbrenging van een duurzaam gebouw. Heel vaak bedraagt de energiebesparing ongeveer 20 procent, wat een snelle terugverdientijd en een hogere vastgoedwaarde oplevert.

Lees meer over onze oplossingen