Energiebesparing in farmaceutische productie-installaties

McNeil had niet alleen belang bij een vermindering van hun energieverbruik, maar ook van hun CO2-uitstoot. De oplossing was het implementeren van regelsystemen en vraaggestuurde ventilatie van Regin, waardoor volledige controle over het pand ontstond. Vandaag de dag is McNeil de eerste Johnson & Johnson-fabrikant die volledig CO2-neutraal is, dankzij hun vakkundige gebruik van het Regin-regelsysteem.

Vraaggestuurde ventilatie en gebouwenbeheer

Productiebedrijven in de farmaceutische industrie zijn verplicht de geschiedenis van de productieomstandigheden gedurende 10 jaar te bewaren. Voor McNeil betekent dit dat geschiedenis en follow-up in het regelsysteem van Regin van essentieel belang zijn. Voornamelijk temperaturen, luchtvochtigheid en luchtstromen worden bewaakt en gearchiveerd voor later gebruik. Ook andere parameters worden door het systeem bewaakt, zoals de brandveiligheid. Dit geeft een volledig overzicht van de productie en van alle gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de productie en de kwaliteit van de farmaceutische producten. Met vraaggestuurde ventilatie werd het mogelijk het ventilatiedebiet aan te passen aan de productieactiviteit. Vraaggestuurde ventilatie heeft te maken met:

  • Afzonderlijke verwarmings- en koelsetpoints voor elke productieactiviteit
  • Aangepaste luchtverversing voor verschillende productieactiviteiten
  • Verschillende alarmlimieten afhankelijk van de productieactiviteit
  • Verdeling van ventilatie-innames en warmte-emissies
  • Actief ruimtevolume tijdens gesloten processen
  • Variabel volume van gerecirculeerde lucht
  • Aanpassing zomer/nacht ventilatie voor toegang tot energie van externe distributie

Bovendien installeerde McNeil energiemeters in hun productielijnen om abnormale of hoge energieverbruiken op te sporen.

Visualisatie en energiebeheer voor de toekomst

Het doel voor McNeil was een systeem te implementeren voor het visualiseren van het energieverbruik en het vereenvoudigen ervan voor de werknemers in de productieomgeving. Door verder in het systeem energiemeters te installeren, zou elke productie-eenheid energiegegevens voor haar specifieke werkgebied kunnen verkrijgen. Bovendien creëerden dagelijkse evaluaties van het energieverbruik bewustzijn en inzet bij de werknemers. Er wordt systematisch aan gewerkt het systeem voor de toekomst veilig te stellen. Een stuurgroep voor energiemonitoring houdt zich bezig met het selecteren, prioriteren, analyseren en optimaliseren van het energiegebruik in het pand. De stuurgroep bestaat uit energiemanagers van McNeil, integratoren, onderhoudspersoneel, alsmede consultants en ingenieurs voor de berekening en dimensionering.

Energiebesparing met een domino-effect

Door het energieverbruik in het regelsysteem van Regin op te volgen, konden verbeteringen worden vastgesteld. De besparingen hebben het McNeil mogelijk gemaakt over te schakelen op duurzame energie, zoals stadsverwarming, biogas en groene stroom. McNeil deelt zijn kennis en oplossingen wereldwijd binnen de groep en heeft een positieve reactie gekregen van het management van Johnson & Johnson, dat soortgelijke investeringen aanmoedigt. Zo is er een fonds opgericht, waarin bedrijven binnen Johnson & Johnson fondsen kunnen aanvragen om energiebesparende maatregelen te nemen.

Technische oplossing

De installaties worden bewaakt en gelogd via het regelsysteem en de regelaars van Regin, die werden geselecteerd vanwege de open interface en het gebruiksgemak. Veldproducten zoals sensoren, schakelaars en zenders zijn van verschillende fabrikanten. Temperatuur, luchtstroom en vochtigheid zijn belangrijke variabelen die continu worden geregistreerd. In de hele fabriek worden draagbare apparaten gebruikt, wat het opsporen en het verhelpen van eventuele problemen vergemakkelijkt. Het systeem voldoet aan de eisen van de CFR-voorschriften deel 11, wat betreft machtigingen en traceerbaarheid. De analyse-instrumenten in het systeem worden voortdurend gebruikt voor de follow-up van diverse meetgegevens, die op hun beurt een basis kunnen vormen voor zowel de energetische als de financiële follow-up.

Geschatte energiebesparing

25% tussen 2010 en 2019 (CO² -neutraal sinds 2017)

Over McNeil AB

McNeil is een farmaceutisch bedrijf dat gevestigd is in Helsingborg, Zweden. Het bedrijf maakt deel uit van de Johnson & Johnson Group en vervaardigt verschillende vormen van het nicotinevervangende product Nicorette. McNeil heeft 30 productlijnen, waarvan sommige de klok rond draaien. Sinds 2018 beschikt het bedrijf over een productiefaciliteit en een opslagfaciliteit bestaande uit drie verpakkingslijnen.

Over Systeminstallation

Systeminstallation is een systeemintegratiebedrijf dat software, systemen en producten ontwikkelt voor energie-efficiëntie en gebouwautomatisering. Het bedrijf heeft een breed aanbod van energie- en operationele diensten waarbij energie-experts oplossingen optimaliseren. Systeminstallation biedt ook diensten voor onderhoud, vastgoedbeheer en service.

Het bedrijf werd meer dan 20 jaar geleden opgericht en is van vier werknemers uitgegroeid tot meer dan 150, met vestigingen op verschillende locaties, voornamelijk in van Zweden. Duurzame samenwerking is vanaf het begin een van de sleutelwoorden van het bedrijf geweest, en het werkt nauw samen met klanten, partners en leveranciers om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Systeminstallation is voornamelijk actief op de volgende gebieden: gemeenten, kantoren en bedrijfsruimten, huisvesting, zwembaden en kuuroorden, hotels, logistiek en energie en operationele diensten. Belangrijke referenties zijn Gekås Ullared, Carlsberg, Göteborg Energie, DHL, Schenker en PEAB, alsmede verschillende gemeenten in Zweden.