Het ontwikkelingsproces achter de nieuwe ruimteregelaar Regio RCX van Regin

We introduceren onze nieuwe intuïtieve ruimteregelaar Regio RCX - voor een werkelijk vraaggestuurd binnenklimaat in zone-gereguleerde ruimtes. Gunnar Åberg, Product Manager, heeft waardevolle inzichten gegeven in de reis van het project van begin tot eind.

Kunt u een beknopt overzicht geven van de achtergrond en motivaties van het project?
Het project werd gestart als reactie op de groeiende vraag naar flexibele, gebruiksvriendelijke en vraaggestuurde systemen. We streefden ernaar een product te ontwikkelen dat niet alleen gemakkelijk kon worden geïnstalleerd tijdens de initiële inbedrijfstelling, maar ook tijdens latere aanpassingen. In een vroeg stadium hebben we de inspanningen op het gebied van UX-design geprioriteerd, nauw samenwerkend met klanten om hun perspectieven op huidige en toekomstige interfaces te begrijpen. Deze strategie leidde ons naar een klantgericht 'less is more' principe, waarbij we besloten het aantal sensoren uit te breiden terwijl we de mogelijkheden van onze telefoon app, Regin:GO, verbreedden om het installatie- en inbedrijfstellingsproces verder te vereenvoudigen.

Kunt u de stappen uiteenzetten die zijn genomen om de bruikbaarheid te waarborgen en uitweiden over de ontwerpkeuzes?
Bruikbaarheid en ontwerpkeuzes waren twee belangrijke prioriteiten in dit project. Zoals eerder vermeld, was ons initiële doel om een product te ontwikkelen met een eenvoudig installatieproces. Een ander cruciaal aspect dat we hebben geprioriteerd, was het belang van het product, ondanks de uitgebreide functionaliteit, begrijpelijk te maken voor de eindgebruiker. Dit leidde ons tot het leggen van aanzienlijke focus op het creëren van een intuïtieve en eenvoudige symbolen om de toegankelijkheid te verbeteren.

Wat betreft het ontwerpproces, lag onze primaire focus op het ontwikkelen van een ruimteregelaar die naadloos bij de muur past, met een strak, minimalistisch ontwerp. Het doel is dat de regelaar bijvoorbeeld verschillende hotel- en kantoorstijlen aanvult. Dit leidde bijvoorbeeld tot de ontwikkeling van de nachtmodusfunctie, waarmee storingen met irritante lichten worden voorkomen. Tijdens gesprekken met onze klanten hebben we de uitdaging erkend van het behouden van netheid met een traditioneel display. Deze kennis leidde tot een belangrijke ontwerpwijziging, waarbij we afstand namen van het traditionele display en een LED-matrixdisplay ontwikkelden.

Hoe versterkt de release het aanbod van Regin binnen het assortiment ruimteregelaars?
Regin bouwt voort op een sterke traditie van het bieden van uitgebreide ruimteoplossingen. Gedurende dit project was een belangrijke uitdaging het introduceren van nieuwe functionaliteit terwijl de sterke punten van ons vorige product behouden bleven. Zelfs met het herziene ontwerp was onze belangrijkste prioriteit ervoor te zorgen dat onze klanten nog steeds de gebruikersinterface konden identificeren. We zijn erg trots dat we met deze release een product hebben ontwikkeld dat de kernfunctionaliteit van Regin behoudt, maar met een uitgebreider gebruiksbereik en verbeterd ontwerp. Door meer I/O-opties, flexibele software en extra sensoren aan te bieden, hebben we een schat aan functionaliteit in een compacte eenheid geïntegreerd. Vooruitkijkend hopen we dat onze klanten waarde vinden in deze nieuwe productserie en nieuwe manieren ontdekken om een ​​echt vraaggestuurd binnenklimaat te realiseren.

Ga naar productpagina