Disclaimer

De door Regin op deze webpagina's verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Het risico bestaat dat het materiaal onvolledig is of niet volledig is bijgewerkt. Regin Controls Benelux BV is niet verantwoordelijk voor enig direct of indirect gebruik van de inhoud op deze website.

Regin Controls Belenux BV bezit alle rechten op de inhoud van de website. Distributie, reproductie, heruitzending, nieuwe publicatie en andere verwijdering of beschikbaarstelling van materiaal op de website van Regin Controls Benelux BV mag niet plaatsvinden zonder toestemming van Regin Controls Benelux BV. Regin Controls Benelux BV is niet verantwoordelijk voor de toegang tot, of het materiaal op, een andere website die is gekoppeld aan, of van deze website.

Alle persoonsgegevens die Regin Controls Benelux BV ontvangt in verband met bijvoorbeeld sollicitaties, worden vertrouwelijk behandeld. Sollicitatiedocumenten kunnen door Regin Controls Benelux BV worden bewaard voor toekomstige aanwervingsbehoeften. In verband met de overdracht van persoonsgegevens stemt de betrokkene ermee in dat deze gegevens in het algemeen worden verwerkt in overeenstemming met de verordening gegevensbescherming, AVG.

De beschreven software wordt geleverd onder licentie door Regin en mag alleen worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de licentievoorwaarden. Geen enkel deel van de websites mag worden gereproduceerd of overgedragen in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doel dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Regin.