Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare, vakter och transmittrar
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Transformatorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Givarelement
PT100
Nominell resistans
100 Ω (0°C)
Instickslängd
90 mm
Givarelement
PT1000
Nominell resistans
1000 Ω (0°C)
Instickslängd
50 mm
Givarelement
PT1000
Nominell resistans
1000 Ω (0°C)
Instickslängd
90 mm
Givarelement
PT1000
Nominell resistans
1000 Ω (0°C)
Instickslängd
120 mm
Givarelement
PT1000
Nominell resistans
1000 Ω (0°C)
Instickslängd
170 mm
Givarelement
PT1000
Nominell resistans
1000 Ω (0°C)
Instickslängd
310 mm
Givarelement
NTC 1,8
Nominell resistans
1800 Ω (25°C)
Instickslängd
90 mm
Givarelement
NTC 2,2
Nominell resistans
2252 Ω (25°C)
Instickslängd
90 mm
Givarelement
NTC 10
Nominell resistans
10 kΩ (25°C)
Instickslängd
90 mm
Givarelement
NTC 10
Nominell resistans
10 kΩ (25°C)
Instickslängd
90 mm
Givarelement
NTC 10
Nominell resistans
10 kΩ (25°C)
Instickslängd
90 mm
Givarelement
NTC 20
Nominell resistans
20 kΩ (25°C)
Instickslängd
90 mm
Givarelement
Ni1000
Nominell resistans
1000 Ω (0°C)
Instickslängd
90 mm
Givarelement
Ni1000
Nominell resistans
1000 Ω (0°C)
Instickslängd
90 mm

Tillbehör

Artikel DR-50WA
Instickslängd
50 mm
Artikel DR-90WA
Instickslängd
90 mm
Artikel DR-120WA
Instickslängd
120 mm
Artikel DR-170WA
Instickslängd
170 mm
Artikel DR-310WA
Instickslängd
310 mm