About_Regin

 

Partnernätverket – en kvalificerad partner nära dig


En stor del av Regins framgång grundar sig i personliga relationer. Det är tillsammans som vi som företag utvecklas och utbyter erfarenheter - kollegor emellan men också med våra kunder, inte minst via vårt partnernätverk. 

Vi på Regin utför inga installationer i Sverige. Istället har vi ett nätverk med certifierade partners som utför projekt genom att programmera, installera och driftsätta våra produkter. Vi har ett nära samarbete för att säkerställa kvalitet och kompetens. Våra partners certifieras efter utbildning hos oss via Regin Academy. Tack vare partnernätverket har vi en lokal närvaro på mer än 70 orter runt om i landet. På så vis finns kunskap och support på nära håll för våra kunder.

Partnernätverket i korthet

Regin erbjuder två nivåer av certifieringar inom ramen för partnernätverket, Regin Solution Partner och Regin Premium Solution Partner. Det är endast våra certifierade partners som kan tillhandahålla våra systemlösningar och du väljer fritt vem av dem du vill anlita. 

Här är listan med certifierade partners

 

Regin Solution Partner

  • Regin partner som har den kompetens som krävs för att integrera och installera alla våra produkter och system.

 

 

 

 Regin Premium Solution Partner

• Regin partner som har den kompetens som krävs för att integrera och installera alla våra produkter och system.
• Har en affärsmodell som bygger på samarbete med ett flertal lokala entreprenadföretag vilket säkerställer ett effektivt projektgenomförande över hela landet.
• Är delaktiga vid utvärdering och test av nya Regin produkter och ny teknik.

 

 

 

Intresserad av att bli en del av vårt partnernätverk?

I vårt partnernätverk står kunskap och affärer i fokus. Målet är att skapa förutsättningar för långsiktig framgång för samtliga involverade och tillsammans tar vi oss an aktuella utmaningar och möjligheter. Tycker du det låter spännande? Skicka ett mejl med dina kontaktuppgifter till info[at]regin.se, så kontaktar vi dig!