Optimes Business Garden

Uusi suuri toimistorakennus Optimes Business Garden rakennetaan Kankaan alueelle. Kangas on Jyväskylän merkittävin aluekehityshanke, jossa yhdistyvät suunnittelu, älykäs kaupunkirakenne ja uusin yhdyskuntatekniikka luoden ainutlaatuisen ja laadukkaan ympäristön asukkaille ja yrityksille.

Toimitamme hankkeeseen Regin EXOclever rakennusautomaatiojärjestelmän, joka pohjautuu alan kehittyneimpien teknologioiden hyödyntämiseen. Kohteeseen tulee yli 400 huonesäädintä, joista merkittävä osa on CO2 säätimiä integroidulla CO2 elementillä. Huoneiden lämmitys ja jäähdytys tapahtuu kattopaneeleilla, joiden tehoa säädetään 6-tie venttiileillä. Hanke valmistuu helmikuussa 2020.

Optimes rakentuu Peabin menestyksekkäällä Business Garden -konseptilla. Toimitamme järjestelmän Suomen Talotekniikka Oy:lle.

Optimes Business Garden jatkaa isojen ja julkisesti näkyvien hankkeiden sarjaa, joista edellinen Falmingo Wing "Suomen suurin" hotelli luovutettiin helmikuussa 2019.