RVAZ2-230 Ventilställdon, 24 V eller 230 V matningsspänning och 0…10 V eller 2- /3-punktsstyrning

Elektromekaniskt ventilställdon
Specifikationer för RVAZ2-230
Styrsignal 2-punkt/3-punkt, 3-tråd
Matningsspänning 230 V AC/DC +/- 15%
Effektförbrukning 6 W / 5 VA
Motorström 1.2 A
Specifikationer för Ventilställdon, 24 V eller 230 V matningsspänning och 0…10 V eller 2- /3-punktsstyrning
Slaglängd 1-8,5mm
Gångtid 5.5 s / mm
Ställkraft 200N
Visuell lägesindikering LED
Status- och diagnostikindikering LED
Manuell överstyrning Med 4 mm insexnyckel
Omgivningstemperatur 0…50°C
Omgivande luftfuktighet 95 % RH, icke-kondenserande
Dimensioner (BxHxL) 50 x 88 x 93 mm
Skyddsklass IP54
Kabellängd 1,5m
VA748X

Adapter till ventil med 2,7 mm eller 6 mm slaglängd

29214112001

Adapter, M28 till M30, för det elektromekaniska ställdonet RVAZ2