RVASN08-24A Roterande ventilställdon till ventilerna PCMTV32-50

Ventilställdon avsedda för styrning av Regins tryckoberoende ventiler PCMTV32-50. Kompakt utförande för enkel installation och underhåll. Lättläst lägesindikering och DIP-switchar för val av rotationsriktning.

Navigera på denna sida

Specifikationer för RVASN08-24A
Matningsspänning 24 V AC, 50/60 Hz alt. 24 V DC ±20 %
Effektförbrukning 4,8 W (1,2 W/6,5 VA i standbyläge)
Styrsignal 0...10 V DC
Specifikationer för Roterande ventilställdon till ventilerna PCMTV32-50
Max. slaglängd (rotation) 0…90°
Ställtid 30s
Vridmoment 8Nm
Vinkelbegränsning 5…85° (i inkrement om 5°)
Omgivningstemperatur -20,,,+50°C
Medietemperatur Max, 120°C
Lagringstemperatur -40…+70°C
Omgivande luftfuktighet 5…95 % RH
Skyddsklass IP54