RVAN5-24A Ventilställdon, 500-2500 N, 24 V matningsspänning och 0(2)...10 V DC-styrning

Ventilställdon

Navigera på denna sida

Specifikationer för RVAN5-24A
Max. strömförbrukning 5,1 W / 13,9 VA
Ställkraft 500 N
Slaglängd 10…30 mm
Ställtid 1,5 s/mm
Specifikationer för Ventilställdon, 500-2500 N, 24 V matningsspänning och 0(2)...10 V DC-styrning
Matningsspänning 24 V AC/DC
Styrsignal 0...10 V DC eller 2...10 V DC (eller 4…20 mA med ett 500 Ω motstånd inkopplat)
Omgivningstemperatur 0…50°C
Lagringstemperatur -40...80°C
Omgivande luftfuktighet 10...90 % RH
Skyddsklass IP54