OVA-FM50 WSE/Norshunt

Adaptersats för anpassning av Regins RVA-ställdon till ventiler av fabrikat WSE/Norshunt.
Specifikationer för OVA-FM50
Ställdon RVAN18...
Ventiler, WSE/Norshunt FM50 (DN50)