OVA-231 TAC + Schneider

Adaptersats för anpassning av Regins RVA-ställdon till ventiler av fabrikat TAC och Schneider.

Navigera på denna sida

Specifikationer för OVA-231
Ställdon RVAN5…
DN min.-max. 15 mm
Ventiler, TAC V282, V292, V294, V384, V386, V392, V394
Ventiler, ABS, VADSTENA, VM
Ventiler, Siemens
Ventiler, ESBE