Adaptersats för anpassning av Regins RVA-ställdon till ventiler av fabrikat Sauter.

Navigera på denna sida

Specifikationer för OVA-151
Ställdon RVAN5.../RVAN10...
DN min.-max. 15 - 50 mm
Ventiler, Sauter V6R, B6R, VXD, VXE, BXD, BXE, V6F, V6G, V6S, B6F, B6G, B6S