OVA-H2 Riccius + Sohn

Adaptersats för anpassning av Regins RVA-ställdon till ventiler av fabrikat Riccius + Sohn.

Navigera på denna sida

Specifikationer för OVA-H2
Ställdon RVAN18.../RVAN25...
DN min.-max. 65 - 100 mm
Ventiler, R+S HMVF2, HMVF3