OVA-H2 Riccius + Sohn

Adaptersats för anpassning av Regins RVA-ställdon till ventiler av fabrikat Riccius + Sohn.
Specifikationer för OVA-H2
Ställdon RVAN18.../RVAN25...
Ventiler, R+S HMVF2 (DN65-100), HMVF3 (DN65-100)