OVA-H1 Riccius + Sohn

Adaptersats för anpassning av Regins RVA-ställdon till ventiler av fabrikat Riccius + Sohn.

Navigera på denna sida

Specifikationer för OVA-H1
Ställdon RVAN5.../RVAN10...
DN min.-max. 15 - 50 mm
Ventiler, R+S RGV2, RGV3, HMVF2, HMVF3