Adaptersats för anpassning av Regins RVA-ställdon till Osby-ventiler.

Navigera på denna sida

Specifikationer för OVA-F2
Ställdon RVAN18.../RVAN25...
DN min.-max. 20 - 150 mm
Ventiler, Osby (OAB) 2SBS, 2SBM, NTVS, CVFS, GTVS, GTRS, FRS