Adaptersats för anpassning av Regins RVA-ställdon till Osby-ventiler.

Navigera på denna sida

Specifikationer för OVA-F1
Ställdon RVAN5.../RVAN10...
DN min.-max. 15 - 80 mm
Ventiler, Osby (OAB) 2SAS, 2SBS, 2SAM, 2SBM, NTVS, GTVS, GTRS, ETVS, ETVSU, ETRS, ETRSU, FRS, FRSD, MRT, MTVS, MTRS