OVA-L1 LDM

Adaptersats för anpassning av Regins RVA-ställdon till ventiler av fabrikat LDM.

Navigera på denna sida

Specifikationer för OVA-L1
Ställdon RVAZ4L1...
DN min.-max. 10 - 50 mm
Ventiler, LDM RV 111/T, RV 111/W, RV 111/F
Ventiler, Siemens VVG11 (VARIVALVE), VXG11 (VARIVALVE), VXG44, VVG44, VVG549, VVI52, VVG55, VVP45, VXP45, VMP43, VMP45