OVA-171 IMI Hydronics

Adaptersats för anpassning av Regins RVA-ställdon till ventiler av fabrikat IMI Hydronics.

Navigera på denna sida

Specifikationer för OVA-171
Ställdon RVAN5…
DN min.-max. 15 - 50 mm
Ventiler, IMI Hydronics KTM512