OVA-F4 ESBE

Adaptersats för anpassning av Regins RVA-ställdon till ventiler av fabrikat ESBE.
Specifikationer för OVA-F4
Ställdon RVAN18.../RVAN25...
Ventiler, ESBE VLF335 (DN65-80), VLA325 (DN65-150), VLB225 (DN65-150), VLA335 (DN65-150), VLB235 (DN65-150)
Ventiler, ABS, VADSTENA, VM
Ventiler, TAC + Schneider