Adaptersats för anpassning av Regins RVA-ställdon till ventiler av fabrikat Controlli.

Navigera på denna sida

Specifikationer för OVA-141
Ställdon RVAN5.../RVAN10...
DN min.-max. 15 - 50 mm
Ventiler, Controlli VSB, VMB