OVA-A1 ARI Armaturen

Adaptersats för anpassning av Regins RVA-ställdon till ventiler av fabrikat ARI Armaturen.

Navigera på denna sida

Specifikationer för OVA-A1
Ställdon RVAN5.../RVAN10...
DN min.-max. 15 - 50 mm
Ventiler, ARI 485-489