OVA-131 ABS, VADSTENA, VM (Shuntmaster)

Adaptersats för anpassning av Regins RVA-ställdon till ventiler av fabrikat ABS, VADSTENA, VM.

Navigera på denna sida

Specifikationer för OVA-131
Ställdon RVAN5.../RVAN10...
DN min.-max. 15 - 65 mm
Ventiler, ABS, VADSTENA, VM SV...25, SV...27, SV...33, SV...35, SV...36, SV...47
Ventiler, ESBE VLF125, VLF135, VLA121, VLA221, VLA131, VLA325, VLB225, VLA335, VLB235, VLA425, VLE122, VLE132, VLE222, VLE325, VLC125, VLC225, VLC325, VLC425, VL2FC, VL3FC, VL2TA, VL2TAA, VL3TA, VL2FA, VL2FAA, VL3FA, VL2TB, VL2TBA, VL3TB, VL2FD, VL2FDA
Ventiler, TAC STL-SR, V241, V341, V353, V231, V232, V298, V211, V211T, V282 (DN20-32), VG211, VG221F, VG311F (DN65), V311, V311T, V212, V212T, V395 (DN40-50), V384 (DN20-32), V386 (DN20-32), V392 (DN20-32), V394 (DN20-50), V292 (DN20-32), V294 (DN20-32), V295 (DN20-32)