OVC-Z25 Koppling för stålrör till ventilerna VTTV/VTTR/VTTB samt ZTV/ZTR

Rörkoppling

Navigera på denna sida

Specifikationer för OVC-Z25
Anslutning 1” (DN25)
Ventil ZTV/ZTR (DN25)