OVC-Z20 Koppling för stålrör till ventilerna VTTV/VTTR/VTTB samt ZTV/ZTR

Rörkoppling

Navigera på denna sida

Specifikationer för OVC-Z20
Anslutning ¾” (DN20)
Ventil VTTV/VTTR/VTTB, ZTV/ZTR, PCTVS (DN20)