OVC-Z15 Koppling för stålrör till ventilerna VTTV/VTTR/VTTB samt ZTV/ZTR

Rörkoppling

Navigera på denna sida

Specifikationer för OVC-Z15
Anslutning ½” (DN15)
Ventil VTTV/VTTR/VTTB, ZTV/ZTR (DN15)