SDD-OE50-M Rökdetektor för kanalmontage, optisk

Denna produkt har utgått

Optisk detektor med hjälpfläkt och servicelarm
Specifikationer för Rökdetektor för kanalmontage, optisk
Matningsspänning 9...33 V DC (via kontrollenheten ABV).
24 V AC ±15 % för RAC(M)-modeller.
Strömförbrukning, inkl. slutmotstånd (gäller ej RAC(M))

Normaldrift: 10 mA vid 24 V DC.
Vid larm: 50 mA vid 24 V DC.
Vid servicelarm: 20 mA vid 24 V DC.

Montering Kanal
Skyddsklass IP54