EP3016 EXOflex 16 DO Multifunction PIFA

16 DO Multifunction PIFA
Specifikationer för EXOflex 16 DO Multifunction PIFA
In-/utgångar (I/O) 16 DO med standardfunktioner (till-/frånslagsfördröjning, pulsbreddsmodulering, frekvensgenerering, funktion vid felfall)
Digitala utgångar (DO) Signalnivå 0 V/24 V DC strömdrivande, max. 0,5 A per utgång och max. 3,5 A samtidigt. Kortslutningsskyddat termiskt skydd med mjukvarubaserad felhantering (kortslutningsskyddad utgång).