Tillbehör rum

Våra produkter

Application Tool
Application Tool

Windowsbaserat program för Regins konfigurerbara styrenheter

Delningskabel
Delningskabel

Delningskabel för inkoppling av två ED-RU enheter till en Regio Ardo.

Repeater
Repeater

Repeater för att sammankoppla flera enheter eller förlänga en kabel. REPEAT485 passar i Regiosystem eftersom…