Temperatur och fukttransmitter för kanalmontage

4…20 mA kanaltransmitter för temperatur- och relativ luftfuktighetsmätningar i luft.

Artiklar

(1 st)
Specifikationer för Temperatur och fukttransmitter för kanalmontage
Matningsspänning

11+(0.02xRL)…30 V DC

Skyddsklass IP65
Montering Kanal
Instickslängd 60…230 mm
Media Luft, icke-brännbara och icke-aggressiva gaser
Mätområde, temperatur 0…50°C
Utsignal, temperatur 4...20 mA (4 mA = 0 °C, 20 mA = 50 °C)
Noggrannhet, temperatur ±1 K
Mätområde, fukt 0…100% RH
Utsignal, fukt 4...20 mA (4 mA = 0 % RH, 20 mA = 100 % RH)
Noggrannhet, fukt ±3 % RH